Choď na obsah Choď na menu
 


Contax II

 

Fotoaparát Carl Zeiss Contax II je v mnohom podobný fotoaparátom Leica III. Contax II je tiež klasický kompaktný prístroj s kovovým telom na 35mm film so zabudovaným diaľkomerom a hľadáčikom. Vyrábal sa približne v rovnakých rokoch tj. od roku 1936 až do roku 1943, kedy sa firma Carl Zeiss začala v prevažnej miere venovať výrobe optických prístrojov pre vojenské využitie a výroba fotoaparátov bola prechodne ukončená. Contax II je teda vhodný na reenaktovanie nemeckého vojenského spravodajcu Wehrmachtu, Luftwaffe a Waffen SS (jeho používanie počas celého trvania druhej svetovej vojny dokladajú početné dobové fotografie).

 

dak-007.jpg

Po druhej svetovej vojne mala firma Carl Zeiss navyše tú "smolu", že niektoré jej pobočky sa ocitli v sovietskej okupačnej zóne (napríklad v Drážďanoch a najmä v Jene) a ich kompletné strojové vybavenie (aj s výkresmi a dokumentáciou) Sovieti zabavili a odviezli v rámci reparácií do ZSSR, kde sa potom stalo základom dlhoročnej a masovej produkcie fotoaparátov značky Kiev. To len opäť dokazuje, že v prípade fotoaparátov Contax II a III sa jednalo o veľmi kvalitné fotografické prístroje.

Fotoaparáty Contax II mali oproti konkurencii mnoho progresívnych konštrukčných prvkov, vďaka ktorým boli súčasníkmi považované za lepšie než fotoaparáty Leica III. Medzi ne napríklad patrili: spojené okienko pre vyberanie kompozície a zaostrovanie (firma E. Leitz toto vylepšenie zaviedla až pri fotoaparátoch Leica M), lepší optický diaľkomer, jednotné ovládanie časov závierky na jednom ovládacom gombíku (pri fotoaparátoch Leica boli tieto gombíky dva, jeden pre krátke a druhý pre dlhé časy), výkonnejšie objektívy, atď. Na druhej strane je potrebné uviesť aj to, že niektoré konštrukčné riešenia mali aj svoje nedostatky, napríklad mechanizmus ovládania časov závierky bol prehnane zložitý a náchylnejší k poruchám, alebo že nie vždy sa skutočné časy zhodovali s deklarovanými hodnotami (napríklad najkratší čas 1/1250 sa v reále skôr blížil k "iba" 1/1000).

Moje dva prístroje Carl Zeiss Contax II majú sériové čísla A. 74594 a J.73249, takže boli vyrobené v rokoch 1936, respektíve 1938 až 1939. Objektív Carl Zeiss Sonnar F/2, 5 cm so sériovým číslom 1629949 bol vyrobený v roku 1935 a druhý s číslom 2229298 v rokoch 1937 až 1938 (už nie je súčasťou mojej zbierky). Objektív Carl Zeiss Triotar F/4, 8,5 cm s výrobným číslom 2404421 bol vyrobený v roku 1938 a teleobjektív Carl Zeiss Sonnar F/4, 13,5 cm s výrobným číslom 1829786 bol vyrobený v roku 1936.

Teraz si v krátkosti predstavíme možné konfigurácie pre fotenie v teréne:

 

Contax II so štandartným objektívom Carl Zeiss Sonnar F/2, 5 cm

 

img_3698_resize.jpg

Objektív Carl Zeiss Sonnar F/2, 5 cm bol vo svojej dobe považovaný za lepší ako bol jeho náprotivok od firmy E. Leitz objektív Leitz Summar F/2, 5 cm s rovnakými parametrami. K jeho prednostiam patrila najmä väčšia optická rozlišovacia schopnosť. O jeho kvalitách svedčí aj fakt, že niektoré z týchto objektívov boli po zastavení nútenom zastavení výroby fotoaparátov Contax II a III upravené na závit systému Leica a používané s týmito fotoaparátmi. Rovnako ako objektív Leitz Summar, aj tento objektív je zasúvateľný, takže pred fotografovaním je potrebné ho vytiahnuť a pootočením doprava zaistiť do pracovnej polohy. Po skončení fotografovania sa tento postup zopakuje v opačnom poradí.

 

Contax II s objektívom Carl Zeiss Triotar F/4, 8,5 cm s externým univerzálnym hľadáčikom Carl Zeiss Idwog

 

img_9922.jpg

Táto konfigurácia je veľmi vhodná na fotenie z trochu väčšej vzdialenosti a na fotenie portrétov. Carl Zeiss Triotar je objektív vyznačujúci sa ľahkou stavbou, takže práca s ním nepredstavuje výraznú zmenu oproti práci so základným objektívom. Na fotenie s ním je potrebný externý hľadáčik. Firma Carl Zeiss samozrejme takúto pomôcku tiež mala vo svojom sortimente. Bol označovaný kódovým menom Idwog a je použiteľný nielen pre objektívy s ohniskovou vzdielanosťou 8,5 cm, ale aj pre ostatné od ohniskovej vzdielanosti 2,8 cm až po 13,5 cm. Vzhľadom k veľmi dobrým svetelným vlastnostiam jednotlivých malých šošoviek je možné používať ho aj pri kompozícii záberov.

 

Contax II s objektívom Carl Zeiss Sonnar F/2, 8,5 cm s externým univerzálnym hľadáčikom Carl Zeiss Idwog

 

img_2378.jpg

Pre túto kombináciu platí to isté ako skutočnosti spomenuté vyššie v súvislosti s objektívom Carl Zeiss Triotar. Carl Zeiss Sonnar je však objektív s oveľa vyššou svetelnosťou, v porovnaní s Triotarom až štvornásobnou. Je preto o niečo masívnejší. Vďaka svojej vysokej svetelnosti Carl Zeiss Sonnar predstavuje špecializovaný objektív pre fotenie za menej priaznivejších svetelných podmienok, tzn. záberoch v divadle, pri reportážnej fotografii, športových podujatiach, atď.

 

Contax II s teleobjektívom Carl Zeiss Sonnar F/4, 13,5 cm s externým univerzálnym hľadáčikom Carl Zeiss Idwog

 

img_1865.jpg

Skutočnosti spomínané vyššie v súvislosti s objektívom Carl Zeiss Sonnar F/2, 5 cm platia v plnej miere aj pre objektív Carl Zeiss Sonnar F/4, 13,5 cm, ktorý vykazuje lepšie optické vlastnosti ako porovnateľný objektív Leitz Elmar F/4,5, 13,5 cm. Je veľmi dobre uspôsobený na fotenie s farebnými filmami.